O projekte
2007-04-24 08:48:32

Spoločnosť eSoft s.r.o. Detva získala nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu a ŠR SR na realizovanie aktivít schváleného projektu s názvom Vzdelávanie zamestnancov strojárskych spoločností regiónu Podpoľanie.

Projekt je zameraný na zlepšenie a širšie poskytnutie ďalšieho odborného vzdelávania s prvkami e-learningu s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov a  nadobudnutie zručnosti, ktoré zamestnávatelia v regióne Podpoľanie od svojich zamestnancov požadujú. V projekte sú použité inovatívne prvky e-learningového vzdelávania.

Projekt je realizovaný v rámci ESF SOP Ľudské zdroje
© 2016 eSoft s.r.o., powered by www.proxia.sk